transparant 1
transparant 1

Hier verandert nog een keer de blikrichting. Het is Charlotte die nog één keer begint te zingen: het afscheidslied van haar geboorteland. In deze paar bladen worden bijna alle melodieën uit de eerste en tweede scène van het voorspel herhaald.

Vgl 4371 Waarschijnlijk hoort het teksttransparant 5033 (ongenummerd blad) bij deze gouache, vgl verder 5034 (eveneens uit de ongenummerde serie). In de muziekkeuze bij dit blad en de volgende 12 die alle in het teken staan van Charlotte's afscheid van Berlijn is -bij wijze van enige uitzondering- afgeweken van de aanwijzingen van Charlotte zelf. Er is nu gekozen voor het destijds populaire lied 'Morgen muss ich fort von hier' van The Comedian Harmonists uit 1939.

Zie ook: 4371 5033 5034 

volksliedje, Morgen muss ich fort von hier.