PAULINKA 'En, heb ik u niet tot eer gestrekt?' DABERLOHN ' Wat gaat mij uw zingen aan?'