'Maar ik ben voor dat beroep kennelijk niet uitverkoren.'