'...een nieuwe Europese cultuur kiezen, namelijk die der psychoanalyse; dus inplaats van de gepijnigde ziel te ontlasten, deze nog meer belasten. Nee, mijne heren, het probleem van de psychoanalyse kan niet op wetenschappelijke grondslag tot klaarheid worden gebracht. Door andere volkeren of zichzelf te imiteren, kan alleen een cultuur van...'