'Dat wil zeggen, zij leven, zelf tot formules geworden, volgens vaste formules en regels. Moraal en zedelijkheid, streng naar oude zeden of ook zedeloosheid. Zo'n formule komt voort uit gebrek aan levenskracht. Waar leven uiteenvalt, daar komen wetten op. Zie onze godsdiensten; zijn het niet enkel nog starre systemen van formules en geboden.'