achterblad
achterblad

'Een van de belangrijkste geboden van de christelijke godsdienst luidt: Hebt uw naasten lief als uzelf. Dus om medelijden met anderen te voelen, moet men eerst ooit zijn eigen kruis gedragen hebben. Men kan ook zeggen, wil men buiten zichzelf kunnen treden, dan moet men eerst eenmaal tot zichzelf zijn ingegaan. De god, die het licht alleen kon scheppen, toen hij zich tot de aarde keerde, die duisternis was op den afgrond, verbood het maken van zijn beeltenis. De god van het Nieuwe Testament is zonder symbolische beeltenis niet denkbaar. Deze weg is het die voorwaarde is voor iedere menselijke en artistieke prestatie in het leven.Maar zie de mensen van nu toch eens -'

De achterzijde toont een niet-voltooide versie van de voorzijde ( Vgl ook 4674 V)

Zie ook: 4674