'Zoals ik al zei, het is heel goed, dal je voor de aanraking van de meester met de discipel het lichaam van de meester hebt gekozen als zijn diepste plek, want alleen op diepte komt het aan.Dit is de enige weg, waarlangs men bevrediging vinden kan. Alle groten hebben tot nu toe deze weg in de diepten moeten gaan. Zo zijn zij dolenden op zoek naar goud. Dit principe hangt verbazingwekkend nauw samen met de zon. Zoals zij achter de wolken verscholen gaat, zo ligt ook het goud begraven in de diepe schachten van de aarde. Wanneer Faust het pact met de duivel sluit, dan wordt daarmee alleen bedoeld dat hij zijn ziel aan de onderwereld verpandt om vanuit de diepten zijn eigen wereld nieuw te scheppen.'