'...hij daarvoor alles achterlaat om zijn meester te volgen om dan, zoals het Nieuwe Testament ons laat zien in de figuur van Johannes, liefdevol aan de borst van de meester uit te rusten.'