DABERLOHN 'Ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent, dat is één van de voornaamste geboden voor een kunstenaar. Het zoeken en streven naar het ideaal. dat zo sterk in hem leeft, dat...'

Het tekstfragment is afkomstig uit Genesis 32:26 (Jacob's worsteling met God).