achterbladtransparant 1
achterbladtransparant 1

De wijn stimuleert zijn geest, waaruit zich nu één van de beste staaltjes van zijn denken ontwikkelt. Hier is een sprekend bewijs voor het feit dat geest, ziel en lichaam onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn en bijgevolg daar ook naar moeten handelen. Zijn gedachten doordringen zijn hele lichaam, van zijn haar tot in de toppen van zijn tenen - je zou van een gedachten 'sport' kunnen spreken.

De achterzijde van dit blad toont een afgekeurde versie van 4452.

Zie ook: 4452