achterblad
achterblad

BEELDHOUWER 'Dit is mijn laatste werkstuk. Ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent.'

Het citaat is afkomstig uit Genesis 32:26 (Jacob's worsteling met God). De achterzijde van dit blad toont een afgekeurde versie met Paulinka en Albert enigszins verwant aan 4381. Vgl verder ook 4738 V.

Zie ook: 4381 4738