achterbladtransparant 1
achterbladtransparant 1

In ieder geval is zijn karakter grootmoedig genoeg om ook nog andere mensen dan zijn zangeres gelegenheid te geven voor zichzelf een beroep te doen op zijn profetieën. Op dit moment is zijn concentratie geheel op Charlotte gericht, die hier haar best doet driemaal achter elkaar een zes te gooien. DABERLOHN 'U zult het later nog eens heel ver brengen - want u bezit, mijn kleine dame, zeer veel eerzucht.'

De achterzijde van dit blad toont een zeer beperkte schets van de voorzijde waarbij opvalt dat Charlotte en Daberlohn van plaats verwisseld zijn. Vgl ook 4679 V.

Zie ook: 4679