'Tot mijn oneindig verdriet moet ik vaststellen, dat geen van de aanwezigen het gewenste doel zal bereiken. Mocht er echter onder u iemand zijn, die met deze onbevredigende uitkomst niet tevreden is, dan ben ik graag bereid het spel in de kamer hiernaast voort te zetten.'

Vgl 4875 V

Zie ook: 4875