PAULINKA 'Maar beste vriend, praat uzelf geen extase aan, dat is slecht voor uw zenuwen. U weet toch dat ik in u geloof en u heel graag een beetje gelukkiger zou zien. Als ik daartoe ook maar een fractie bij kan dragen, dan zal ik dat van ganser harte doen, dat gelooft u toch?'