'Weten wat goed en kwaad is, bestond voor Adam in het bekennen van Eva; maar nu moet ik opeens weer denken aan mijn uitgangspunt, waar ik helemaal van ben afgedwaald... namelijk uw gezicht, dat het mannelijke en het vrouwelijke in zich verenigt. Het eerste bewijs voor mijn theorie: het versmelten van beide geslachten in één mens...'