'Waarom ben je niet zo, als ik jou heb uitgedacht dat verklaart ook waarom de mensen elkaar door de tijden heen bevochten hebben, waarom zelfs God toornig is op zijn eigen schepselen. Hij schiep Adam en wilde dat het kind vrij zou zijn van de kennis van goed en kwaad.'

Vgl 4496 V

Zie ook: 4496