' Weet u, dat u er af en toe deksels mooi uit kunt zien. Uw gezicht heeft, evenals uw stem, tegelijk iets hoogs en iets dieps in zich, iets mannelijks en iets vrouwelijks in een volmaaktheid, die ik nooit eerder gezien heb. Het brengt mij weer op een gedachtengang die ik eens had bij het observeren van tenoren, met hoge falsetstemmen, zoals Richard Tauber...'