DABERLOHN 'En ze heeft wat malligheid met me uit te staan gehad!'