DABERLOHN ' We hebben samen heerlijke tijden beleefd.'