achterblad
achterblad

'...op den duur onmogelijk een leven te leiden zoals u dat doet, zonder dat uw ziel daarbij schade lijdt, of uw lichaam zich ontlaadt in een zenuwcrisis.U waant u misschien tevreden, met al die dagelijkse bezigheden, als meneer Singsang, en met hem nog duizend anderen zeggen: Die Paulinka van ons, dat is toch een fantastische vrouw. U bent veel te veel kunstenares, dan dat u werkelijk bevrediging zou kunnen vinden in wat u doet. In het diepst van uw ziel hoopt de onvoldaanheid zich op, en dan op een goeie dag dienen zich de beroemde zenuwcrises aan.'

De achterzijde van dit blad toont een afgekeurde versie van 4452.

Zie ook: 4452  4734