achterbladtransparant 1
achterbladtransparant 1

Hij ziet Paulinka's gezicht plotseling met andere ogen. Hij ziet er een wild lijdende uitdrukking in, die in de volgende bladen nog sterker wordt. PAULINKA 'Ik heb intussen de onderwijsvergunning voor u gekregen. Hier hebt u de papieren.'

De achterzijde van dit blad toont een afgekeurde versie van 4413 V

Zie ook: 4413