'Ik ben ervan overtuigd, dat u er geen ogenblik aan twijfelt, dat ik intussen ook het leven heb leren kennen zoals ik ook heb leren liefhebben. Maar nooit heb ik daarbij mijn uitgangspunt uit het oog verloren. Ik behoor dus tot diegenen die zeggen: Zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust (Twee zielen wonen in mijn borst).'