'En ik had meer van een dode dan van een levende, en ik hoorde steeds het hulpgeroep van een kameraad, die ik misschien had kunnen redden. Maar ik heb het niet gedaan, omdat ik wist, dat dat mij het leven zou kosten.Later, toen ik mijn geheugen terugkreeg, had ik dikwijls vreselijke aanvallen. Zoals nu ook nog af en toe. Ik werd naar een zenuwarts gestuurd. En die stuurde me naar Italië. Opdat ook voor mij, opdat ook voor mij de hemel weer blauw zou zijn.'

Vgl 5064 (ongenummerd blad)

Zie ook: 5064