DABERLOHN 'Ja, dat was een mooie droom. Ik wil hem verder dromen. Morgen vroeg om een uur of tien.'