DABERLOHN 'Goede morgen, mevrouw. Ik heb hier mijn boek voor u meegebracht.' (Zo lever ik mij over, geheel zoals ik ben. Daar gaat het namelijk om. Alleen met overgave laat zich het zingen dwingen.)

Vgl 5073 (ongenummerd blad)

Zie ook: 5073