achterbladtransparant 1
achterbladtransparant 1

DABERLOHN 'Ik heb alweer genoeg van 't leven. O, waar is toch mijn kracht gebleven? Ach - het verfrist mijn keel zo goed en dringt tot diep in mijn gemoed. Ach, deze drank maakt dronken, ook mij, ook mij werd hij geschonken.'

De achterzijde van dit blad toont een niet uitgewerkte voorstudie in gouache van 4380

Zie ook: 4380