PAULINKA 'Neemt u me niet kwalijk, maar u moet nu gaan, want als mijn man thuiskomt, wil ik geheel tot zijn beschikking staan.' DABERLOHN 'Kan ik u dan morgenochtend om een uur of tien weer zien?' (Wat ontroerend die trouw. Me dunkt, ze neemt het met haar plicht wat al te nauw.) PAULINKA 'Dag, m'n lieve snoekhaantje.'

Vgl 4895 V voor een vrijwel identieke scene

Zie ook: 4895