achterblad
achterblad

PAULINKA ' Wij moeten dus samen aan het werk.'

De achterzijde van dit blad toont een door CS afgekeurde (en afgeplakte) versie van 4218 ; bij vergelijking van de twee valt op dat er sprake is van verschillende muziektijdschriften.

Zie ook: 4218