transparant 1
transparant 1

PROFESSOR 'Betracht steeds trouw en redelijkheid, tot in het koele graf - en wijk daarbij geen vinger breed van Godes wegen af.'

volksliedje: Üb immer Treu und Redlichkeit.