transparant 1
transparant 1

HEER SCHMIDT 'Ik ben meneer Schmidt van de Akademie, doe alles wat men van mij wil: 'Heil Hitler!' CHARLOTTE 'Neemt u ook joden aan?' HEER SCHMIDT 'U bent toch geen jodin?' CHARLOTTE 'Natuurlijk ben ik dat.' HEER SCHMIDT 'Nou, zo zijn wij hier niet, hoor. Komt u nu maar gerust naar het examen. Dat zien de heren professoren dan wel - of ze u nemen.'