transparant 1
transparant 1

'Roma divina città aeterna. Und in dem Erlösungsstrahl fuhl ich deine Kracht noch mal. Und fort aus deiner Blaue in nordische Graue, fort von unsrem Glück, mussen wir zurück' (en in de verlossingsstraal voel ik uw kracht nogmaals. Weg van het blauw, naar het noordelijke grauw. Weg van ons geluk, terug in de kou).