transparant 1
transparant 1

Roma aeterna città divina. Ach, in der Erlösungsqual spur ich deine Macht nochmal - Roma aeterna città divina' (Rome, eeuwige goddelijke stad. In de verlossingspijnen, ach, voel ik nogmaals Uwe macht. Roma achterna città divina).

Op de achterzijde van dit blad -niet zichtbaar- is nogmaals de tekst van het transparant geschilderd, nu met 'melodie' ervoor.