transparant 1
transparant 1

CHARLOTTE KANN - telkens opnieuw: 'Ik ga niet meer naar school. Ik blijf veel liever hier. Ik ga niet meer naar school, dat geeft me geen plaisir. ALBERT KANN 'Toch blijf ik bij mijn stellingname. Doe eerst je eindexamen.'