transparant 1transparant 2transparant 3
transparant 1transparant 2transparant 3

TWEEDE AKTE Vol hoop is op het hakenkruis reeds veler blik gericht - De dag voor vrijheid en voor brood breekt aan -. Juist in deze tijd bevonden veel joden, die misschien naast hun vaak onmiskenbare bekwaamheden een voor- en opdringerig soort zijn, zich in rijks- en andere hoge ambten, en na de machtsovername van de nationaal-socialisten, werden zij allemaal op staande voet ontslagen. U ziet nu, welke uitwerking dat heeft op de verschillende menselijk-joodse gemoederen.

Aan de achterzijde van dit blad (niet zichtbaar) staat de 'melodie' bechreven, het Horst Wessel-lied, een Nazi-hymne: 'Melodie Es schaun auf Hakenkreuz voll Hoffnung schon Der Tag fur Freiheit und fur Brot bricht an'

Nazi hymne, Es schaun aufs Hakenkreuz.