transparant 1
transparant 1

Melodie: 'En mijn man die houdt niet van me.En mijn kind - dat hoeft mij niet. Waarvoor waarvoor leef ik dan?' 'Zo was haar gedachtengang.'