achterbladtransparant 1
achterbladtransparant 1

'Mijn moeder werd daardoor zenuwziek en...'Heden morgen werd aan de oever van de Spree het lijk gevonden van de achtentwintigjarige mr. dr. Georges Bend. Het lijk werd door zijn zwager geïdentificeerd en naar het moederlijk huis overgebracht, waar het plechtig werd opgebaard. Aangenomen wordt dat de oorzaak van zijn zelfmoord een ongelukkig huwelijk is.

Op de achterzijde van dit blad bevindt zich een door Charlotte afgekeurde- versie van deze scene.