transparant 1
transparant 1

MEVROUW KNARRE 'Vijfenveertig jaar is het nu pas, sinds ik nog een meisje was. Wij waren met z'n drieën en toen ik gelukkig getrouwd was met mijn lieve man, dwong mijn moeder mijn broer een bruidsschat te trouwen.'