transparant 1
transparant 1

Vijfde sène. Intussen heeft mevrouw Knarre zich helemaal in zichzelf teruggetrokken en laat haar tragische, veelbewogen leven in de haar eigen dichterlijke vorm aan zich voorbijtrekken.