transparant 1
transparant 1

Na het concert zijn er veel mensen die komen zeggen 'Het was als altijd schitterend.' En Dr. Singsang wordt door onze echtgenoot Kann, die erbij zit alsof hij gezongen heeft, bijna tot razernij gebracht!

Vgl 4940 (ongenummerd blad)

Zie ook: 4940