transparant 1
transparant 1

En nog terwijl zij haar man, die dat natuurlijk belachelijk vindt, als altijd teder welterusten wenst, besluit zij de grootmoeder en schoonmoeder een brief te schrijven die, naar men mag aannemen gezien het uitgangspunt, wel wat al te heftig uitviel.Zij heeft zich er namelijk door haar impulsieve kunstenaarstemperament toe laten verleiden, de arme vrouw aan te klagen als moordenares van haar eigen kinderen. 'Maar dit kind', zo vervolgt ze, 'dit kind bescherm ik, dit krijg je niet. 'Nu aarzelt ze nog een beetje, het lijkt haar wat al te hard. Maar de andere kant wint. Zij verstuurt hem.