achterbladtransparant 1
achterbladtransparant 1

Paulinka voelde zich diep geroerd door het op lijdende toon gebrachte relaas en haar ontroering werd nog versterkt, toen haar man vertelde hoe zijn schoonouders hem in hun hart aanklaagden: hij zou schuldig zijn aan de zelfmoord van zijn eerste vrouw. Haar leek het opeens heel duidelijk, dat als er al van schuld sprake kon zijn - alleen de schoonmoeder en moeder die schuld droeg, die met haar opvoeding tot stijfheid en vormelijkheid iedere natuurlijke impuls bij haar kinderen had verstikt, om hun het voorbeeld van haar eigen volmaaktheid zo op te dringen, dat zij, overtuigd van hun eigen onvolmaaktheid en aan de andere kant gedreven door een sterk natuurlijk instinct, in de hevigste tweestrijd raakten, waaruit ze zich alleen door de dood konden bevrijden. Paulinka kan de gedachte niet van zich afzetten, dat de kleine Charlotte op een dag - eveneens geconfronteerd met deze twijfels - ook uit het raam zou kunnen springen.