transparant 1
transparant 1

En het was dit blad dat ontstond bij de melodie: 'In een kleine konditorei, daar zaten wij twee met taart en met thee. Er kwam geen woord uit je mond, toch wist je terstond dat ik je verstond. De pianola tingelde zacht een liedje van liefde, een liedje van smart'

Fred Raymond, In einer kleinen Konditorei.