achterbladtransparant 1
achterbladtransparant 1

Vierde scène. Intussen was de kleine Charlotte Kann bij haar grootouders Knarre en wordt nu naar huis gebracht waar zij om onverklaarbare redenen niet aan de bel durft te trekken, en eerst een gevecht met haar begeleidster levert, tot deze kwaad naar boven gaat en zelf aanbelt. Maar nu wordt ons personage door schaamte bevangen en vliegensvlug rent ze naar boven, waar haar vurig beminde in een zwarte jurk, haar allertederst ontvangt.