transparant 1
transparant 1

Mevrouw Knarre huilt niet, maar haar blik schijnt tot in de diepste diepten van de wereld door te dringen. Beginnend in de uiterste punten van haar haar tot in de verste kootjes van haar kleine voeten strekt zich haar verdriet uit. Het stijgt uit boven haar eigen leed. Het is het leed van de wereld, het leed van het noodlot dat mevrouw Knarre, geboren Bend, uitverkoren is te dragen. MEVROUW KNARRE 'Nu ook mijn Fransje'.