achterblad
achterblad

Het teksttransparant ontbreekt bij dit blad.; De achterzijde van dit blad toont twee voorstudies van de voorzijde en het jaartal '1922' Vgl verder 4860 V

Zie ook: 4860