...gebeurt zelfs dat alle personen die meespelen een andere tekst te zingen hebben, waardoor een koorzang ontstaat. De verscheidenheid van de tekeningen onderling moet men minder aan de maker toeschrijven dan aan de onderlinge verscheidenheid in karakter van de uitgebeelde personen. De maker doet zijn best, hetgeen misschien het duidelijkst in het hoofddeel te merken is, volledig uit zichzelf te treden en de personages met hun eigen stem te laten zingen of spreken. Om dit te bereiken heeft hij van veel kunstzinnigs afgezien, hetgeen men echter hoop ik - met het oog op het zielenindringend werk dat hier verricht is - wil vergeven. De maker, St. Jean, augustus 1940/42. Of tussen hemel en aarde buiten onze tijdrekening in het jaar van het nieuwe heil.