Wat is de mens dat gij zijner gedenkt - de aardworm- dat gij op hem acht ? Omdat ik zelf een jaar nodig heb gehad om er achter te komen wat dit merkwaardige werkstuk te betekenen heeft, zijn mij, speciaal bij de eerste bladen, menige tekst en ook melodie ontschoten, die dus hetgeen dunkt mij ook geldt voor het ontstaan van het geheel - in het donker gehuld moeten blijven. CS