Belangrijke brief van eenen Amsterdamschen jood, vrijwilliger in het Fransche leger,...

eenbladsdruk 273B010

Eenbladsdruk "Belangrijke brief van eenen Amsterdamschen Jood, vrijwilliger in het Fransche Leger, voor Sebastopol", circa 1854

Dit pamflet maakt deel uit van een serie pamfletten van de in zijn tijd populaire schoolmeester-liedjeszanger Jan Schenkman (1810-1863) in 1854. Deze serie pamfletten staan ook wel bekend staan als de Levie Zadok-brieven. De als komisch bedoelde antisemitische pamfletten waren kennelijk erg populair want het betreft hier volgens de titelpagina een derde druk. Behalve de schrijver van dit pamflet is hij ook de maker van het bekende "Zie ginds komt de stoomboot...". Het was op dit eerste Levie Zadok- pamflet dat de bekende auteur J.J. Cremer in januari 1855 reageerde met zijn "Antwoord van de weduwe Samuel Zadok, geb. Sara Lot". Het manuscript van dit pamflet bevindt zich in de Cremer-collectie in de KB (signatuur 134 B 11, no. 79-3) (Meijer 1979:54). Het gedrukte pamflet van J.J. Cremer bevindt zich overigens niet in de collectie Van Velzen. Dergelijke pamfletten vormden, zoals gezegd, een populair genre waarmee men aansloot bij de actualiteit. In dit geval de Krim-oorlog van 1853-1856. Jaap Meijer noemt in zijn publicatie over J.J. Cremer 13 van dergelijke pamfletten. Hiervan bevinden zich er 9 in de JHM-collectie. (D. 8541 t/m 8546, 8548 en JHM 7511].
Meijer noemt de volgende pamfletten:

1. Belangrijke Brief van een Amsterdamsche Jood, Vrijwilliger in het Fransche Leger, voor Sebastopol (...) aan zijne moeder in de Batavierstraat (D. 8541)
2. Cremer (anoniem), Antwooerd van de Weduwe Samuël Zadok, geb. Sara Lot
3. Tweede belangrijke brief van een Amsterdamsche Jood (D. 8542)
4. Brief geschreven uit Moskou, door L.M. Zadok aan zijn Mimmele in de Batavierstraat te Amsterdam
5. Berijmde brief van Moeder Zadok ter beantwoording der beide belangrijke brieven van haren zoon, Levie Moses (D. 8543)
6. Antwoord van Moeder Zadok op de belangrijke brioef van haren zoon (D. 8544)
7. Dood-Berigt Levie Mozs Zadok (D. 8545)
8. Hierbij sluit aan een planovel met 20 illustraties (JHM 7511)
9. Belangrijke brief van den Amsterdamschen Joods, Levie Mozes Zadok (...) aan zijnen vriend Abraham Izaac Langjas
10. Belangrijke brief van eenen Amsterdamschen Jood (...) aan zijne moeder op Marken (D. 8546)
11. Tweede belangrijke brief van eenen Amsterdamschen Jood, vrijwilliger in het Fransche Leger voor Sebastopol (...) aan zijn moeder op Marken
12. Derde Belangrijk brief van eenen Amsterdamschen Jood (...) aan zijn Memmele in de Jodenstraat (D. 13362)
13. Missive van een Joden Milicien (D. 8548)

objecteenbladsdruk
titelBelangrijke brief van eenen Amsterdamschen jood, vrijwilliger in het Fransche leger, voor Sebastopol, aan zijne moeder op Marken, no, 312.
makersBakels, C.
Schenkman, Jan
materiaaldocument
papier
datering1854 (ca.)
1854 (ca.)
plaats
Amsterdam
hoogte21
breedte14.8
trefwoordenantisemitisme
volkscultuur
Krim
Krimoorlog
Sebastopol
beeldvorming
taalgebruik
asjkenazische joden
Jiddisj
Marken (Amsterdam)
inventarisnr.00008546

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl