Over de collecties van het Kenniscentrum

Een overzicht van de aanwezige onderwerpen en materialen:

Literatuur 
• standaardwerken met betrekking tot geschiedenis, cultuur en religie van het joodse volk
• publicaties m.b.t. joden in Nederland
• publicaties m.b.t. ceremoniële kunst
• publicaties m.b.t. leven en werken van joodse kunstenaars (catalogi en monografieën)
• catalogi van joodse musea in het buitenland
• catalogi uit binnen- en buitenland van tentoonstellingen met een joods thema
• bellettrie van Nederlands-joodse auteurs
• naslagwerken

Fotomateriaal
• museumcollectie: foto's en dia's van voorwerpen, schilderijen en grafiek uit de collectie van het museum (naar de museumcollectie)
• documentair fotomateriaal: foto's en dia's van personen, instellingen, gebouwen, activiteiten en gebeurtenissen die relevant zijn voor ons verzamelgebied
• historisch fotomateriaal: foto's en fotoalbums van persoonlijke aard

Audio 
• synagogale muziek, traditionele volksmuziek, Jiddisje muziek, klassieke muziek met joodse thematiek
• interviews, 'oral history'

Video
• Documentaires en films over religie, cultuur en geschiedenis van de joden, merendeels opgenomen van televisie-uitzendingen. (naar catalogus)
• Survivors of the Shoah Visual History Collection: ruim 1.000 Nederlandse overlevenden zijn geinterviewd. Hun getuigenissen zijn te bekijken in het Joods Historisch Museum.

Documenten
In de documentencollectie zijn persoonlijke documenten en archiefjes van bedrijven en instellingen (incompleet of van zeer bescheiden omvang) van Nederlandse oorsprong ondergebracht. Een groot deel van de documenten heeft betrekking op de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Joodse Pers op microfiche
In deze collectie bevinden zich fiches met enkele joodse weekbladen in Nederland (vanaf 1865 tot 1940):
• het Nieuw Israeliëtisch Weekblad en het Centraal Blad voor Israëlieten (weekbladen)
Ha'Ischa (orgaan van de Joodse Vrouwenraad)

Uit het Nieuw Israelietisch Weekblad worden de berichten toegankelijk gemaakt in de database 'joodse pers'. Elk bericht of artikel wordt met titel, samenvatting en publicatiedatum opgenomen in deze database. Van dit project is de periode 1865-1890 nu voltooid.

Lopende tijdschriften
• Nederlands-joodse tijdschriften (van kerkgenootschappen, joodse instellingen en verenigingen)
• toonaangevende joodse tijdschriften uit het buitenland
Uit de lopende tijdschriften worden de relevante artikelen afzonderlijk toegankelijk gemaakt.

Knipselarchief
Uit landelijke en regionale dag- en weekbladen in Nederland worden knipsels opgenomen die betrekking hebben op het Nederlands jodendom.

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl