Joodsche Raad Cartotheek toegankelijk in Joods Historisch Museum

Wat is de cartotheek van de Joodsche Raad?

De cartotheek vindt zijn oorsprong in de administratie van diverse afdelingen van de Joodsche Raad. Elk van de 157.694 kaarten bevat persoonlijke informatie over individuele joden tijdens de oorlog. Na 1945 zijn de kaarten gebruikt om vast te stellen wat er met elk van hen tijdens de Sjoa is gebeurd.

Het informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis kreeg na de Tweede Wereldoorlog de taak om informatie over slachtoffers en overlevenden van de vervolging en de bezetting te verzamelen en om nabestaanden en achterblijvers te informeren over het lot van hun dierbaren. Het resultaat is een archief met bijzondere gegevens uit de bezettingstijd en de nasleep van de oorlog. De cartotheek van de Joodsche Raad is een onderdeel van dit archief.

De afdeling Oorlogsnazorg van het Nederlandse Rode Kruis heeft de digitale versie van de Joodsche Raad cartotheek in bruikleen aan het Joods Historisch Museum gegeven.

Hoe krijg ik toegang tot de cartotheek?

De Joodsche Raad cartotheek is niet openbaar toegankelijk. Belangstellenden kunnen contact opnemen met medewerkers van het Kenniscentrum van het Joods Historisch Museum om inzage te krijgen in de kaarten van hun familie.

Zij die voor wetenschappelijk onderzoek, voor het maken van tentoonstellingen, films, documentaires, of voor educatieve doeleinden de Joodse Raad Cartotheek willen raadplegen kunnen hiervoor terecht bij de afdeling Oorlogsnazorg van het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag.

Wanneer het Joods Historisch Museum een kopie of scan van een kaart verstrekt, wordt deze vergezeld van een blad met toelichting over de achtergrond en context van de cartotheek, en een verwijzing naar het NRK archief.

Een afspraak maken

voor persoonlijk betrokkenen:
Joods Historisch Museum, Kenniscentrum (maandag t/m vrijdag, van 13.00 tot 17.00)
telefoon: 020 5310320
e-mail: kenniscentrum

overige belangstellenden (t.b.v. onderzoek, documentaires etc.)
Het Nederlandse Rode Kruis
Afdeling Oorlogsnazorg
Postbus 28.120
2502 KC Den Haag
e-mail: oorlogsnazorg@redcross.nl

 

 

(bron tekst: Regina Grüter / Raymund Schütz  - NRK, maart 2012)

 

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl